ทำบุญคล้ายวันเกิดกรรมการผู้จัดการ คุณสุภาวดี สุวรรณประทีป

31 มีนาคม 2565 ถือโอกาสทำบุญคล้ายวันเกิด คุณสุภาวดี สุวรรณประทีป กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนเจอร์ไลน์ พลัส จำกัด ในช่วงสายได้เข้าทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ วัดหงษ์รัตนารามราชวรวิหาร การนี้มีโอกาสได้ถวายภัตตาหารเพลท่านเจ้าอาวาส ท่านเจ้าคุณมีชัย ภายหลังเสร็จสิ้นการถวายภัตตาหาร ท่านเจ้าคุณมีชัย ได้สนทนาธรรมและอวยพรวันเกิดแก่ คุณสุภาวดี สุวรรณประทีป เพื่อเป็นมงคลในวันคล้ายวันเกิด

และในช่วงเที่ยงของวัน คุณสุภาวดี สุวรรณประทีป ได้เลี้ยงอาหารเด็กๆกว่า 200 คน ณ มัสยิดแก้วนิมิตร ปทุมธานี ถือเป็นวันที่เหล่าพนักงานและคนสนิทใกล้ชิด ได้ถือโอกาสร่วมบุญในครั้งนี้ด้วย

แชร์แบ่งปัน
คุยกับเรา