ร่วมงานกับเรา

บริษัท เนเจอร์ไลน์ พลัส จำกัด

เราพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดจำหน่าย สร้างแบรนด์สินค้าและการผลิตครีม เครื่องสำอาง อาหารเสริม เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์สปา ที่เหมาะสมกับงบประมาณของท่าน พร้อมบริษัท เนเจอร์ไลน์พลัส จำกัด เป็นโรงงานมาตรฐานสากล ASEAN GMP , ISO 9001: 2015 ,ISO 22716, FDA , HALALรับผลิตเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เวชสำอาง และอาหารเสริม บริการครบวงจร One-Stop Service ผลิตสินค้าในแบบ OEM ODM พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องสำอางภายใต้แบรนด์ของคุณเอง


สวัสดิการ

1.ปรับเงินเดือนประจำปี
2.โบนัสประจำปี
3.ประกันสังคม
4.วันหยุดนักขัตฤกษ์
5.วันลาพักร้อน
6.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
7.งานสัมมนาประจำปี
8.ชุดยูนิฟอร์ม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

:: หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ :: << รายละเอียดเพิ่มเติม
สถานที่ทำงาน : อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
เงินเดือน : ตามตกลง
อัตรา : 1

:: รายละเอียดงาน ::
1.กำหนดและควบคุมบริหารจัดการระบบคุณภาพในแผนกควบคุมคุณภาพ
2.สร้างและรักษามาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนด
3.กำหนดและตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4.ตรวจสอบแผนและวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
5.ควบคุมมาตรการ การตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ตั้งไว้
6.ประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อให้เข้าใจเกณฑ์คุณภาพที่ได้กำหนดไว้
7.แก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เวลาเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน
8.ติดตามและตรวจสอบ CAR/Complain ของลูกค้าได้รับการแก้ไขและไม่เกิดซ้ำ

:: คุณสมบัติผู้สมัคร ::
เพศ ชาย / หญิง
อายุ 25 ปี ขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร
ประสบการณ์ ด้าน QC QA อย่างน้อย 3 ปี ด้านโรงงานอาหารหรือ อาหารเสริม
มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความขยัน ละเอียดรอบคอบ
มีทักษะในการวิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไขปัญหา
มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เช่น GHPs , HACCP, ISO 9001:2015
ทำงาน จันทร์ ถึง เสาร์
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

:: หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ::
สถานที่ทำงาน : อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
เงินเดือน : ตามตกลง
อัตรา : 1

:: รายละเอียดงาน ::
1.ดูแลกฎหมายอาหารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และฉลาก
2.กำหนดสูตรและกระบวนการผลิต
3.ประสานงานและจัดทำเอกสารสำหรับทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการผลิต พร้อมทั้งจัดทำ Spec ของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
4.คำนวณต้นทุนเบื้องต้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
5.ประเมินผลการทดลอง Stability test ของผลิตภัณฑ์เพื่อกำหนดอายุของผลิตภัณฑ์
6.จัดทำรายงานผลการทดลองเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงออกแบบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
7.สามารถขึ้นทะเบียนและจดแจ้งสารบบอาหารได้

:: คุณสมบัติผู้สมัคร ::
เพศ ชาย – หญิง
อายุ 25 ปี ขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร
ประสบการณ์ 3- 5 ปี
มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความขยัน รอบครอบ
มีความรู้ในกระบวนการฆ่าเชื้อแบบ UHT , Retort
มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เช่น GHPs , AHCCP , ISO 9001:2015
ทำงาน จันทร์ ถึงเสาร์ได้
สามารถขึ้นทะเบียนและจดแจ้งสารบบอาหารได้
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี


ติดต่อ
คุณกาญจนา พูลประสาท
บริษัท เนเจอร์ไลน์ พลัส จำกัด
ที่อยู่ 139 หมู่ 1
ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: 093-626-2299
เว็บไซต์: www.naturelineplus.co.th


Connect

Contact Us

บริษัท เนเจอร์ไลน์ พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 139 หมู่ที่ 1 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

โทร : 086-337-4616 , 035-951-834

Map

คุยกับเรา