บริษัท เนเจอร์ไลน์ พลัส จำกัด เปิดรับสมัครงาน

บริษัท เนเจอร์ไลน์ พลัส จำกัด

เปิดรับสมัครงาน

:: หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ ::

สถานที่ทำงาน : อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

:: รายละเอียดงาน ::

1.กำหนดและควบคุมบริหารจัดการระบบคุณภาพในแผนกควบคุมคุณภาพ

2.สร้างและรักษามาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนด

3.กำหนดและตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

4.ตรวจสอบแผนและวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

5.ควบคุมมาตรการ การตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ตั้งไว้

6.ประสานงานกับทุกฝ่ายเพื่อให้เข้าใจเกณฑ์คุณภาพที่ได้กำหนดไว้

7.แก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เวลาเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน

8.ติดตามและตรวจสอบ CAR/Complain ของลูกค้าได้รับการแก้ไขและไม่เกิดซ้ำ

:: คุณสมบัติผู้สมัคร ::

เพศ ชาย / หญิง

อายุ 25 ปี ขึ้นไป

วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร

ประสบการณ์ ด้าน QC QA อย่างน้อย 3 ปี ด้านโรงงานอาหารหรือ อาหารเสริม

มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความขยัน ละเอียดรอบคอบ

มีทักษะในการวิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไขปัญหา

มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เช่น GHPs , HACCP, ISO 9001:2015

ทำงาน จันทร์ ถึง เสาร์

สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

ติดต่อ

คุณกาญจนา พูลประสาท

บริษัท เนเจอร์ไลน์ พลัส จำกัด

ที่อยู่ 139 หมู่ 1

ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

โทรศัพท์: 093-626-2299

#สมัครงาน#รับสมัครงาน

#เนเจอร์ไลน์พลัส#ความสวย#ความงาม

#เครื่องสำอาง#OEM#ODM#โรงงานมาตรฐานสากล

#ครบวงจร#นวัตกรรม#กัญชง#กัญชา

#รับผลิตเครื่องสำอาง#ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว#เวชสำอาง#อาหารเสริม#สร้างแบรนด์#สาระจากเนอเจอร์ไลน์พลัส

แชร์แบ่งปัน
คุยกับเรา