พิธีชิกรุลลอฺ – อำลา เดือนรอมฎอน

คุณสุภาวดี สุวรรณประทีป กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนเจอร์ไลน์ พลัส จำกัด ให้ความสำคัญกับพิธีการสำคัญของศาสนา

พิธีชิกรุลลอฺ – อำลา เดือนรอมฎอน มอบปัจจัย สิ่งของ ให้นักเรียน และผู้ร่วมงาน ขออัลเลาะห์ทรงประทานพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จ และสุขภาพแข็งแรง

การสนับสนุน ช่วยเหลือสังคม เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราร่วมกัน ที่ได้ช่วยให้สังคมน่าอยู่ขึ้น

แชร์แบ่งปัน
คุยกับเรา