มอบสิ่งของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศและโรงเรียนวัดหงษ์รัตนาราม

วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 คุณสุภาวดี สุวรรณประทีป ได้มอบสิ่งของให้กับกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศและโรงเรียนวัดหงษ์รัตนาราม
บริษัท เนเจอน์ไลน์ พลัส จำกัด เรามุ่งมันพัฒนาธุรกิจไปพร้อม ๆ กับการช่วยเหลือสังคม แบ่งปันสิ่ง ๆ ดี ๆ เสมอมา #เนเจอร์ไลน์พลัส

แชร์แบ่งปัน
คุยกับเรา