ร่วมสนับสนุนบริจาควิลแชร์ จัดเลี้ยงอาหารโรงทาน มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส 

เมื่อวัน เสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 65

คุณสุภาวดี สุวรรณประทีป กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนเจอร์ไลน์ พลัส จำกัด

เข้าร่วมงานทำบุญวันเกิดท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรเมธี หรือ ท่านเจ้าคุณมีชัย เจ้าอาวาสวัดหงษ์รัตนาราม

ซึ่งได้ร่วมสนับสนุนบริจาควิลแชร์ จัดเลี้ยงอาหารโรงทาน มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส

แชร์แบ่งปัน
คุยกับเรา