๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

และเป็นวันแม่แห่งชาติของทุกปี

พระองค์ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ประชาชนชาวไทยให้ความจงรักภักดี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน

บริษัท เนเจอร์ไลน์พลัส จำกัด

Elegant background with decorative design
แชร์แบ่งปัน
คุยกับเรา