๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เนเจอร์ไลน์ พลัส จำกัด

แชร์แบ่งปัน
คุยกับเรา