22 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันคุ้มครองโลก”

22 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันคุ้มครองโลก” (Earth Day) เพื่อให้ผู้คนบนโลกได้ตระหนักถึงการกระทำต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ และวันคุ้มครองโลกในไทย ได้มีการจัดให้มีการรณรงค์วันคุ้มครองโลกขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา และในปี พ.ศ. 2533 ถือเป็นยุคเริ่มต้นของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หลังจากที่ ✨นายสืบ นาคะเสถียร ✨หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง กระทำอัตวินิบาตกรรม อาจารย์และนักศึกษารวม 16 สถาบันได้จัดงานวันคุ้มครองโลกขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของป่า และตระหนักถึงวิกฤตการทำลายสัตว์ป่าและป่าไม้ของประเทศไทย

🌍🌍เนเจอร์ไลน์พลัส สนับสนุนกิจกรรมรักษ์โลก โดยมีวิธีการง่ายๆมาฝากค่ะ🌍🌍

📌ลดการใช้พลังงาน เช่น ปิดไฟ ปิดน้ำเมื่อไม่ใช้ ถอดปลั๊กไฟฟ้าทุกครั้งที่เลิกใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า เดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ เป็นต้น

📌ปลูกต้นไม้ รวมถึงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ที่เหลืออยู่ทั้งในเขตชุมชน ป่า และภูเขา ให้คงอยู่เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

📌คัดแยกขยะ เพื่อนำไปรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ซ้ำ เป็นการลดปริมาณขยะและลดภาวะโลกร้อน

📌ทิ้งขยะเป็นที่ เพื่อลดการเกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เช่น ห้ามทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลอง ห้ามทิ้งขยะในทะเล และห้ามทิ้งขยะในเขตป่า เป็นต้น

📌ใช้ภาชนะใส่อาหารที่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติแทนพลาสติกและกล่องโฟม

📌เรียนรู้เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม และประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ให้กลับมีค่าและมีประโยชน์

แค่นี้เราก็ร่วมรักษ์โลก และได้ช่วยดูแลถนุถนอมโลกใบนี้ของเราได้แล้วค่ะ

✨เพราะเนเจอร์ไลน์ พลัส เข้าใจว่าทุกความสวยรอไม่ได้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมเพื่อความงามส่งต่อให้ทุกคน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

💻: info@naturelineplus.co.th

⌨️: www.naturelineplus.co.th

📞 : 035-951-834

#เนเจอร์ไลน์พลัส#ความสวย#ความงาม#เครื่องสําอาง#ครบวงจร#นวัตกรรม#รับผลิตเครื่องสำอาง#ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว#เวชสำอาง#อาหารเสริม#สร้างแบรนด์#สาระจากเนเจอร์ไลน์พลัส

แชร์แบ่งปัน
คุยกับเรา