28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา

28 กรกฎาคม 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานบริษัท เนเจอร์ไลน์ พลัส จำกัด

แชร์แบ่งปัน
คุยกับเรา