5 ธันวาคม l วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

🙏5 ธันวาคม l วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา🙏

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

.

เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร

และพนักงานบริษัท เนอจอร์ไลน์ พลัส จำกัด

แชร์แบ่งปัน
คุยกับเรา